Principală | Înregistrare | Logare | RSSMarţi, 06.18.2019, 3:35 PM

Liceul Tehnologic Cajvana

Meniu
Vremea Cajvana
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
Formularul pentru autentificare

lnscrierea in invatamantul primar 2014

1. Circumscriptia scolara
La unitatea noastra se pot inscrie copii de pe raza localitatilor Cajvana si Codru.
Inscrierea se face la secretariatul unitatii conform metodologiei propuse de minister.
Relatii la:
 
Telefon  0230539090
Fax       0230539090 / 0330815929
Program înscriere
8.00-20.00
Persoane de contact:
 
Prof. CIOTU IULIAN - dir. adjunct 0744502798
MOROSAN ANUTA - secretar 0747882457
Tel verde: 0800816230
 
 
 
 
Ziua porţilor deschise 19 – 28 februarie 2014
 
 
 
2. METODOLOGIA DE INSCRIERE ȘI ALTE DOCUMENTE (CLICK)
 
Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014 (click aici)
Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014. (click aici)
Inscrierea se poate face si online acesand adresa https://bdne.edu.ro/cerere/
 
3. PRECIZĂRI PENTRU PĂRINȚI:
Ministerul a pus la dispoziția părinților următoarea broșură cu principale elemente cuprinse în această metodologie.(click aici)
 
Aceasta se poate descarca de pe site-ul ministerului sau de aici (click)
 
Ministerul a pus la dispoziție și un formular on-line pentru observații cu privire la inscrierea copiilor.
Formular pentru observații referitor la proiectul Metodologiei privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, precum şi referitor la proiectul Calendarului înscrierii în învăţământul primar, aflate în dezbatere publică până în data de 24 martie 2013, se poate completa aici (click).
 
Inscrierea se va face conform planurilor existente incepand cu luna APRILIE 2013.
Noua metodologie v-a fi publicata la sfarsitul lunii MARTIE!
 
 CALENDARUL INSCRIERILOR

Pregătirea înscrierii în învățământul primar17 februarie 2014

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe    site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.


17 februarie 2014

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor  solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 prevăzută în anexa nr.2 la ordin.


17 februarie 2014

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.


19 – 28 februarie 2014

Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.


17 – 28 februarie 2014

Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.


18 februarie – 12 martie 2014Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.


18 februarie – 13 martie 2014Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.


13 martie 2014

Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).


Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare


17 februarie 2014

Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.


24 februarie – 14 martie  2014

Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).

Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.


Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare


17 martie 2014

Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.


18 - 20 martie 2014

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.


21 martie 2014

Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.


21 – 22 martie 2014

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.


A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare


24 martie 2014

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Informarea Ministerului Educației Naționale de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.


25 martie – 4 aprilie 2014

Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.


7 – 10 aprilie 2014

Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.


11 aprilie 2014

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.


14 – 18 aprilie 2014

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.


Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și  ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I


24 februarie – 14 martie  2014

Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.


17 – 21 martie 2014

Soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.


25 martie – 4 aprilie 2014

Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.


7 – 10 aprilie 2014

Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.


11 aprilie 2014

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I. 


 
 
Director
prof. ROBU NICOLAE
 
Stiri EDU.ro
IP DUMNEAVOASTRA
CURS VALUTAR
Prietenii site-ului
  • Creaţi un website gratuit
  • Desktop Online
  • Jocuri Online Gratuite
  • Tutoriale Video
  • Toate Tag-urile HTML
  • Kit-uri de Navigator

  • Copyright MyCorp © 2019
    Găzduit de către uCoz